เกี่ยวกับเรา

ชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน

ชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวานเป็นแหล่งให้คำปรึกษา และให้องค์ความรู้เรื่องเบาหวาน สำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 รวมถึงเผยแพร่ความรู้เรื่องเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน และเบาหวานชนิดที่ 1 สู่สังคม

ข่าวสารกิจกรรม

ติดตามข่าวสาร สาระดีๆสำหรับผู้เป็นเบาหวาน และติดตามกิจกรรมของทางชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน

ติดต่อเรา

ชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน

สอบถามรายละเอียด

วารสารชมรม SUGAR FREE

วารสาร “Sugar Free”

วารสารชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน หรือ วารสาร "Sugar Free"ประจำปี จะออกปีละ 1 ครั้ง เพื่อส่งให้แก่สมาชิกชมรม เผยแพร่สู่โรงเรียน และโรงพยาบาลทั่วประเทศ

Read More

Engine by shopup.com