Language thai eng nสถิติผู้ชมเว็บไซต์

 

ข่าวสารกิจกรรมล่าสุด

 


"สวัสดีค่ะ.......สมาชิกทุกท่าน"

 

วันเบาหวานโลกปีนี้ (14 พฤศจิกายน 2021)
สมาพันธ์เบาหวานโลกได้รณรงค์ใน theme การเข้าถึงการดูแลเบาหวาน Access to diabetes care, if not now, when?


          ชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน ร่วมกับสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ จึงขอเชิญผู้เป็นเบาหวานและครอบครัวร่วมตอบแบบสอบถามสั้นๆ เพื่อสะท้อนถึงปัญหา อุปสรรคและโอกาส ในการเข้าถึงการดูแลเบาหวานของท่านและครอบครัว (ยา อุปกรณ์ องค์ความรู้ การเข้าศึกษาและการทำงาน ฯลฯ)
 
         ข้อมูลที่ได้ จะนำไปใช้วางแผนการรณรงค์ และผลักดันกับผู้กำหนดนโยบายในด้านต่างๆต่อไป

https://forms.gle/11WGEpVzPfbLwKHJ9

ขอขอบคุณในความร่วมมือค่ะ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- กิจกรรม SIDM Support Group -

คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม


--------------------------------------------------------------------------------------

คำแนะนำการดูแลตนเองในช่วง Covid-19

"สำหรับผู้เป็นเบาหวาน และผู้เสี่ยงเบาหวาน" 

  จาก สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย และ สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

                                                                                                                                                                                                                                      

            ช่วงนี้การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ขยายวงกว้างและมีผู้ป่วยต้องได้รับการรักษา แบบดูแลที่บ้าน home isolation(HI) และ ดูแลในชุมชน community isolation(CI) มีข้อมูลพบว่ากลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ภาวะน้ำหนักเกิน เมื่อได้รับยารักษาไวรัสโควิด กลุ่มสเตียรอยด์ ทำให้มีระดับน้ำตาลสูง หลายๆราย ทั้งๆที่ไม่ได้เป็นเบาหวานมาก่อน ทำให้ มีระดับน้ำตาลสูงมาก มีสารคีโตนเกิดขึ้น เสี่ยงเป็นภาวะเลือดเป็นกรด หายใจหอบเหนื่อย ที่เรียกว่า  ดีเคเอ (DKA) และภาวะน้ำตาลสูงมาก (HHNS) สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย และ สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานได้ออกโปสเตอร์ สำหรับการดูแลผู้ป่วยโควิดที่ได้รับยาสเตียรอยด์ ผู้ป่วยที่มีระดับน้ำตาลสูง ทางชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน จึงขอนำมาเผยแพร่ต่อ ในช่วงนี้ด้วย

             ที่สำคัญสมาชิกชมรมสามารถช่วยเหลือ แนะนำคนในครอบครัว กรณี พบเหตุการณ์เหล่านี้ ให้ รับ โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ นำส่งโรงพยาบาล ไม่ควรดูแลต่อที่ HI หรือ CI แล้ว


คลิกที่นี่ เพื่ออ่านต่อ 

                                                                                                                                                                                                                                      

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
 
 
 
  >ดูเนื้อเพลง<
 
 
 

 

 


เครือข่าย จากประธาน
28 ธันวาคม 2013 | 13:35:37
view 215 | comments 0
มิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน
28 ธันวาคม 2013 | 13:27:49
view 162 | comments 0
ประโยชน์ของเครือข่าย
28 ธันวาคม 2013 | 13:14:48
view 166 | comments 0

เบาหวานคืออะไร
26 ตุลาคม 2013 | 00:17:15
view 832 | comments 1
โรคเบาหวานชนิดที่1
05 สิงหาคม 2015 | 12:35:06
view 13289 | comments 2
การเลือกเข็มฉีดยา
31 มกราคม 2014 | 05:22:54
view 3757 | comments 0
วิธีการฉีดอินซูลิน
26 ตุลาคม 2013 | 00:20:47
view 1839 | comments 0
โรคแทรกซ้อนจากเบาหวานมีอะไรบ้าง
02 สิงหาคม 2015 | 08:29:27
view 3206 | comments 0
โรคเบาหวานกับโรคไต
30 สิงหาคม 2014 | 08:05:38
view 1779 | comments 0